БИЧЛЭГ ҮЗЭХ ЭРҮҮЛ, ИДЭВХТЭЙ
АМЬДРАЛЫГ ДЭМЖИГЧ
ACTIVE GARDEN RESIDENCE

ОНЦЛОГ ДАВУУ ТАЛ

ТӨСЛИЙН ТУХАЙ

Байршил

Улаанбаатар хотын шинэ суурьшлын бүс, Хан-Уул дүүрэг Яармагт байрлах эрүүл хөрс, цэнгэг агаар бүхий Богд уулын бэл, Туул голын хөвөөнд байрлалтай 5А CONCEPT бүхий эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг эрхэмлэсэн бизнес зэрэглэлийн 856 айлын орон сууц.

Төсөл хэрэгжих хугацаа

1-р үе: 2 блок 2022 оны III улирал

2-р үе: 2 блок 2023 оны III улирал

3-р үе: 4 блок 2024 оны III улирал

Төлөвлөлт

70% – Нийтийн эзэмшлийн талбай, ногоон байгууламж, спортын талбай, хүүхдэд зориулсан тоглоомын талбай, амралтын чөлөөт бүс

16% – Автомашины зам талбай, зогсоол

14% – Барилга байгууламж эзэлнэ

Төслийн хөгжүүлэгч

teso-prop-logo
Байршил

Улаанбаатар хотын шинэ суурьшлын бүс, Хан-Уул дүүрэг Яармагт байрлах эрүүл хөрс, цэнгэг агаар бүхий Богд уулын бэл, Туул голын хөвөөнд байрлалтай 5А CONCEPT бүхий эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг эрхэмлэсэн бизнес зэрэглэлийн 856 айлын орон сууц.

Төсөл хэрэгжих хугацаа

1-р үе: 2 блок 2022 оны III улирал

2-р үе: 2 блок 2023 оны III улирал

3-р үе: 4 блок 2024 оны III улирал

Төлөвлөлт

70% – Нийтийн эзэмшлийн талбай, ногоон байгууламж, спортын талбай, хүүхдэд зориулсан тоглоомын талбай, амралтын чөлөөт бүс

16% – Автомашины зам талбай, зогсоол

14% – Барилга байгууламж эзэлнэ

Төслийн хөгжүүлэгч

teso-prop-logo

ОРЧНЫ ТОЙМ