Skip links

FAR-1.2 / барилгын нягтаршил бага

Спортлог орчин

Хүүхдэд ээлтэй орчин

Чанартай брэндийн хэрэгсэл

24 цагийн хос цахилгаан шат

Галын дохиолол домофон

Агаарын чанарын үзүүлэлт сайн

Дундын орон зай

Барилгын чанар, хийц

Ногоон байгууламж

24 цагийн харуул хамгаалалт

Худалдаа,үйлчилгээний цогцолбор

Улсын сургууль

Цэцэрлэг

Зогсоолын хүртээмж сайн

Түгжрэлд өртөхгүй орох, гарах гарцуудтай