Active Garden Residence нь үр хойчдоо өвлүүлэн үлдээх үнэт өв /Судалгаагаар Олон улсын шоппинг моллын дэргэд байршилтай орон сууц үнээ алддаггүй, хамгийн багадаа 28%-н өсөлтийг үзүүлдэг/. Санхүүгийн уян хатан, баталгаат нөхцөлүүдийг ашиглан өөрийн ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт хийх нь ӨСӨН НЭМЭГДЭХ ҮНЭ ЦЭН юм.


  • Санхүүгийн уян хатан баталгаат нөхцөл
  • Үр хойчдоо өвлүүлэх үнэт өв