Active Garden Residence нь өрх бүрд нарны тусгал чөлөөтэй тусах боломжтой барилгын ташуу хийцлэл, саруул уужим цонхтой төлөвлөгдсөн. Барилга хоорондын зай чөлөөтэй учир орчны харууц сайн, гэр болон орчны агаарыг чөлөөтэй сэлгэх боломжийг бүрдүүлж автомашингүй чөлөөт бүс, ногоон байгууламжийг шийдэж амар тайван, аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлсэн нь ӨСӨН НЭМЭГДЭХ ҮНЭ ЦЭН юм.


  • Нарны тусгал чөлөөтэй нэвтрэх
  • Салхины урсгал, агаар чөлөөтэй сэлгэх
  • Барилгын ташуу хийцлэл
  • Авто замын үндсэн 2 сүлжээнд оролцох
  • Орчны харууц сайн
  • Харуул хамгаалалтын систем
  • Автоматжуулалтын систем
  • Ил болон дулаан зогсоол
  • Орчны төлөвлөлт сайтай