Active Garden Residence нь гэр бүлийн бүх гишүүдийг эрүүл, идэвхтэй амьдрах боломжийг бүрдүүлсэн спорт талбай, ногоон бүс, нас насны хүүхдийн онцлогт тохируулсан тоглоомын талбайг төлөвлөсөн нь ӨСӨН НЭМЭГДЭХ ҮНЭ ЦЭН юм.


  • 3х3 сагсан бөмбөгийн талбай
  • Мини хөлбөмбөгийн талбай
  • Гар бөмбөгийн талбай
  • Хүүхдийн тоглоомын талбай
  • Явган болон гүйлтийн зам
  • Мини ханын авиралт
  • Ширээний теннис